Day: Kasım 5, 2012

Bir şeyi yapmanın en iyi yolu: “Zorunda kalmak.”

Bu makale Botego kurucu ortağı Ekim Nazım Kaya tarafından kaleme alınmıştır. “Zorunda kalmak” olumsuz bir deneyimi çağrıştırıyor, değil mi? Haftada 40 saat çalışmak zorunda kalmamak için haftada 80 saat